100 Jahrfeier | Gruppe Freitag - Tag 1100 Jahrfeier | Gruppe Freitag - Tag 2+3